Laser-Med S.A. przeprowadzi split akcji w stosunku 1:10

Laser-Med S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, przeprowadzi podział akcji w stosunku 1:10. Emitent przygotowuje się również do finalizacji procesu połączenia ze spółką One More Level S.A., która działa w branży gier komputerowych.

Laser-Med S.A. powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały, na mocy której postanowił on określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł na 0,10 zł, dzień 30 listopada 2017 roku jako dzień podziału 551.644 akcji Spółki na 5.516.440 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Przeprowadzenie splitu akcji ma zdaniem Zarządu Laser-Med S.A. wpłynąć pozytywnie na płynność obrotu oraz jest związane z planowanym połączeniem ze spółką One More Level S.A.

„Rejestracja podziału akcji przez KDPW jest kolejnym etapem przybliżającym nas do finalizacji połączenia z One More Level S.A. Liczymy również, że split akcji przełoży się na zwiększenie płynności obrotu nimi na rynku NewConnect. Nasze działania są zgodne z przyjętymi kierunkami rozwoju, a ich rezultaty powinny pozwolić na budowanie coraz wyższej wartości Spółki.” – komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Laser-Med S.A.

We wrześniu 2017 r. Laser-Med S.A. podpisała plan połączenia ze Spółką One More Level S.A. Planowane połączenie ma nastąpić w drodze przejęcia przez Spółkę Laser-Med S.A. Spółki One More Level S.A. poprzez przeniesienie całego majątku One More Level S.A. na Laser-Med S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Po połączeniu Spółka zmieni nazwę na One More Level S.A. i będzie zajmowała się produkcją gier komputerowych. Najważniejszym celem planowanego połączenia obu spółek jest zbudowanie mocnego podmiotu działającego w branży gier komputerowych, który efektywnie wykorzysta potencjał obu podmiotów, m.in. notowanie Laser-Med S.A. na rynku NewConnect oraz bardzo dobre perspektywy dla sprzedaży gry „God’s Trigger”, której producentem jest One More Level S.A., a wydawcą jest firma Techland. Gra „God’s Trigger” została zaprezentowana w sierpniu 2017 r. podczas branżowych targów Gamescom i została bardzo dobrze oceniona otrzymując nagrodę w kategorii: Best Puzzle / Skill Game oraz będąc nominowaną w kategorii: Gamescom award for best booth. Jej premiera została zaplanowana na początek 2018 roku. Gra będzie dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One.

One More Level S.A. otrzyma także dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł w ramach konkursu GameINN organizowanego przez NCBiR. Złożony przez One More Level S.A. wniosek o dotację na realizację projektu o nazwie „Symulator warunków panujących na Marsie jako narzędzie dydaktyczne oraz deweloperskie” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2, prowadzonego przez NCBiR – GameINN, został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych tego projektu wynosi ponad 3.026 tys. zł, a kwota rekomendowanej dotacji sięga 1.901 tys. zł i jest równa kwocie wnioskowanej przez One More Level S.A.

One More Level S.A. to studio game developerskie, które powstało w 2014 roku i wydało takie gry jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings oraz Race to Mars. Producent ten jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

Laser-Med S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2012 roku i działała w branży medycyny estetycznej. Emitent świadczył usługi, m.in. zabiegów z zakresu odmładzania skóry, zaawansowanych technologicznie metod odchudzania i modelowania sylwetki oraz zabiegów pielęgnacyjnych. W kwietniu 2017 roku Zarząd Spółki Laser-Med S.A. zatwierdził nowe kierunki jej rozwoju i podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w podmioty z branży gier komputerowych oraz mobilnych. Spółka po pierwszych 3 kw. 2017 r. zanotowała blisko 230 tys. zł zysku netto.

About the Author: admin