Kalendarium

Kalendarium publikacji raportów okresowych w 2018 r.

  • Raport roczny za 2017 rok – w dniu 16.03.2018 roku
  • Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – w dniu 11.05.2018 roku
  • Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – w dniu 10.08.2018 roku
  • Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – w dniu 10.11.2018 roku