Organy Spółki

Zarząd Spółki:

January Ciszewski – Prezes Zarządu

Łukasz Górski – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki:

Artur Górski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Wykurz – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Staniszewska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Górski – Członek Rady Nadzorczej