Plan Połączenia z One More Level S.A.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Laser-Med Spółka Akcyjna na dzień 24.01.2018 r.

Zarząd Spółki Laser-Med S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000385650, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 stycznia 2018 roku na godzinę 11.00 w Krakowie w siedzibie Spółki przy ulicy Malwowej 30 w Krakowie.

Załączniki:

LSR – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

LSR – Projekty uchwał NWZA

LSR – wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej na NWZA

LSR – wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej na NWZA

LSR – Formularz głosowania przez pełnomocnika na NWZA

 

=========

 

Opinia biegłego z badania planu połączenia LASER-MED S.A. i ONE MORE LEVEL S.A., sporządzoną zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: KR XI Ns-Rej. KRS 37773/17/697

Opinia biegłego z badania planu połączenia LASER-MED S.A. i ONE MORE LEVEL S.A.

 

Podpisany Plan Połączenia – 2017-09-28

 

Porozumienie o podstawowych warunkach transakcji – 2017-07-10

 

List intencyjny – 22-05-2017