Struktura Akcjonariatu

AKCJONARIUSZ Ilość akcji (szt.) Udział % w kapitale zakładowym Ilość głosów (szt.) Udział % w głosach na WZA
Krzysztof Jakubowski 12 000 000 22,42 12 000 000 22,42
Michał Sokolski 12 000 000 22,42 12 000 000 22,42
January Ciszewski (wraz z NC Investors Sp. z o.o., Zielona sp. z o.o. ) 4 608 090 8,61 4 608 090 8,61
Tomasz Majewski 4 320 000 8,07 4 320 000 8,07
Artur Górski 3 272 640 6,12 3 272 640 6,12
Grzegorz Krupnik 2 880 000 5,38 2 880 000 5,38
Grzegorz Wątroba 2 880 000 5,38 2 880 000 5,38
Pozostali Akcjonariusze 11 555 710 21,60 11 555 710 21,60
SUMA 53 516 440 100,00 53 516 440 100,00